Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Industries

Εταιρείες και οργανισμοί που έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν και να υιοθετήσουν με επιτυχία πρακτικές DevOps και Agile στο πλάνο ανάπτυξης και λειτουργία τους.

1.1 Best Overall DevOps/Agile Project – Energy & Renewables Sector
1.2 Best Overall DevOps/Agile Project – Finance Sector
1.3 Best Overall DevOps/Agile Project – Health Care Sector
1.4 Best Overall DevOps/Agile Project – Manufacturing Sector
1.5 Best Overall DevOps/Agile Project – Media & Communication
1.6 Best Overall DevOps/Agile Project – Public Sector
1.7 Best Overall DevOps/Agile Project – Retail Sector
1.8 Best Overall DevOps/Agile Project – Technology Sector
1.9 Best Overall DevOps/Agile Project – Tourism Sector
1.10 Best Overall DevOps/Agile Project – Transportation & Logistics Sector
1.11 Best Overall DevOps/Agile Project – Other*

Ενότητα 2: Projects

2.1 Most Innovative Project of the Year
Αναζητάμε το πιο καινοτόμο έργο της χρονιάς, εξετάζοντας την κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία του και τη βαθιά επιχειρηματική επίδραση που έχει επιτύχει.

2.2 Best Continuous Delivery Product
Η «συνεχής παράδοση» (continuous delivery) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στους τομείς DevOps & Agile. Αναζητάμε το απόλυτο εργαλείο, που συμβαδίζει άψογα με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, και εξασφαλίζει μείωση του κινδύνου, ταχύτερο χρόνο παράδοσης στην αγορά, υψηλότερη ποιότητα, χαμηλότερο κόστος και πιο ικανοποιημένους εργαζόμενους.

2.3 Best Cloud SaaS Project
Αναζητάμε το cloud project που επιδεικνύει εξαιρετική λειτουργικότητα και καινοτομία στον τομέα του. Εξετάζονται λεπτομερώς: η μεθοδολογία του έργου, οι επιλογές πόρων, οι στόχοι και οι επιτυχίες με εστίαση στο θετικό αποτέλεσμα της υιοθέτησης Cloud σε ένα έργο DevOps / Agile.

2.4 Best Automation Project in DevOps / Agile environment
Αναζητάμε το έργο αυτοματοποίησης με την πιο σημαντική συνολική επίδραση σε επιχείρηση, αξιολογώντας ως βασικά κριτήρια αριστείας τα παρακάτω: καινοτομία, οικονομική επίδραση και απόδοση σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες.

2.5 Best Project Delivering Outstanding Business Value
Αναζητάμε το έργο στον τομέα DevOps / Agile που προσφέρει ασυναγώνιστη αξία στην επιχείρηση. Οι κριτές δίνουν προτεραιότητα σε αποδείξεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων για εξελισσόμενα εργαλεία DevOps εξετάζοντας KPIs που επιβεβαιώνουν: αυξημένα έσοδα, παραγωγικότητα και ικανοποίηση πελατών.

2.6 Best Implementation of DevSecOps
Αναδεικνύει την καλύτερη ενσωμάτωση της ασφάλειας στη διαδικασία DevOps δίνοντας έμφαση σε μια προληπτική προσέγγιση.

2.7 Best Open-Source Tool
Αναζητάμε εξαιρετικά εργαλεία που προάγουν τη συνεργία μεταξύ του DevOps και του ανοικτού κώδικα (open-source). Μοιραστείτε τους λόγους που το εργαλείο σας ξεχωρίζει παρέχοντας case studies, που αποδεικνύουν την ξεχωριστή επίδραση και την επιτυχημένη πορεία του.

2.8 Best Testing & Deployment Tool
Τα στάδια «δοκιμής και ανάπτυξης» (testing and deployment) παίζουν κεντρικό ρόλο στην εργαλειοθήκη των πρακτικών DevOps / Agile. Αναζητάμε την πιο υποδειγματική υπηρεσία / εργαλείο δοκιμών που εξασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα κώδικα.

2.9 Other*

Ενότητα 3: Best Use of Technology / Methology / Service

3.1 Best Use of Microservices / Containers
Αναζητάμε τον οργανισμό/επιχείρηση που με εξαιρετικό τρόπο εφάρμοσε την προσέγγιση “microservices” και εξασφάλισε ταχύτητα, εξοικονόμηση χρόνου και πόρων κατά την υλοποίηση πρακτικών DevOps / Agile.

3.2 Best Use of AIOps / MLOps Tool in DevOps
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η μηχανική μάθηση (ML) είναι αναγκαία εργαλεία στη διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων. Αναζητάμε περιπτώσεις εφαρμογής τέτοιων εργαλείων που οδήγησαν στην επίλυση προβλημάτων και στην αποδεδειγμένη επιτυχία.

3.3 Best Automation in Infrastructure Management
Αναζητάμε πρωτοβουλίες στην εφαρμογή τεχνολογιών αυτοματοποίησης των διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και βελτιστοποίηση της υποδομής.

3.4 Best Use of Compliance as Code
Αναζητάμε επιχειρήσεις, όπου κατά την ανάπτυξη λογισμικού εξασφαλίζεται άμεση συμμόρφωση στους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς, κώδικες και στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι συμμετοχές πρέπει να παρουσιάσουν αποδείξεις βάσει των τριών πυλώνων συμμόρφωσης: πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση.

3.5 Learning Solution Excellence Award
Αναζητάμε Ιδρύματα, Ινστιτούτα ή Οργανισμούς που επέτυχαν την ενδυνάμωση επαγγελματιών μέσω καινοτόμων και αποτελεσματικών πρωτοβουλιών μάθησης και στοχεύουν στην προώθηση της αριστείας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων στο δυναμικό πλαίσιο DevOps / Agile.

3.6 Best Research in the field of DevOps / Agile
Αναζητάμε έρευνες και ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, που αποτελούν εξαιρετικές συνεισφορές για τη διαμόρφωση και την κατανόηση του κλάδου DevOps / Agile, την προώθηση της γνώσης στον τομέα και έχουν επηρεάσει σημαντικά και θετικά την κοινότητα.

3.7 Best Innovation in Software Quality
Επιβραβεύουμε τις καινοτόμες προσεγγίσεις, εργαλεία ή τεχνικές με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού, την προώθηση της αποδοτικότητας και την εξασφάλιση κορυφαίων λύσεων.

3.8 Best Documentation
Αναζητάμε το λογισμικό που ξεχωρίζει (ή την ομάδα που εξασφαλίζει) στην παραγωγή ακριβούς και κατανοητής τεκμηρίωσης με στόχο την ευκολότερη και βέλτιστη χρήση του από το κοινό.

3.9 Other*

Ενότητα 4: Sustainability & Culture

4.1 Best Use of Sustainability Engineering in a Project
Αναζητάμε επιχειρήσεις που επενδύουν αποδεδειγμένα στη βιωσιμότητα κατά την ανάπτυξη και τη χρήση εργαλείων DevOps / Agile. Θα δοθεί έμφαση στους τομείς της τεχνολογίας και των λειτουργιών και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

4.2 Best Outcomes for Social Impact
Αναζητάμε πρωτοβουλίες χρήσης Agile, που έχουν συνεισφέρει ενεργά και έχουν αποδεδειγμένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο κυρίως εντός, αλλά και εκτός, του οργανισμού.

4.3 Most Successful Cultural Transformation
Επιβραβεύονται επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν τις σημαντικότερες εσωτερικές λειτουργικές, πολιτιστικές και συμπεριφορικές προσαρμογές, ακολουθώντας την DevOps κουλτούρα. Στις συμμετοχές θα πρέπει να διαφαίνεται λεπτομερώς ο επιτυχημένος μετασχηματισμός και οι προκλήσεις κατά τη διαδικασία, μαζί με case studies αυξημένης παραγωγικότητας και KPIs.

4.4 Best Awareness Training
Αναζητάμε επιχειρήσεις και οργανισμούς που προωθούν ενεργά τον τομέα της εκπαίδευσης των πρακτικών DevOps / Agile στο ανθρώπινο δυναμικό τους, δίνοντας έμφαση στη συνεχή βελτίωση και την εκμάθηση καινοτόμων τεχνικών.

4.5 Excellence in Remote Working Facilitation
Επιβραβεύουμε οργανισμούς και λύσεις που έχουν επιδείξει αριστεία στην υποστήριξη και ενίσχυση του περιβάλλοντος απομακρυσμένης εργασίας. Οι συμμετοχές θα πρέπει να παρουσιάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία που προάγουν τη συνεργασία, την επικοινωνία και την παραγωγικότητα για απομακρυσμένες ομάδες.

4.6 Rising Star in The DevOps & Agile Arena
Αναζητάμε τον επαγγελματία ή την εταιρεία start-up που σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει επιδείξει εξαιρετική αφοσίωση και καινοτομία στον τομέα των πρακτικών DevOps / Agile. Αυτή η διάκριση αναγνωρίζει και προωθεί την επόμενη γενιά ευφυών ανθρώπων ή ομάδων του χώρου, που υπόσχονται να διαμορφώσουν το μέλλον αυτού του δυναμικού τομέα.

4.7 Other*

*Other
Στην κατηγορία “Other” υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες, ανήκουν όμως σε κάποια ενότητα. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτές τις κατηγορίες ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές) κατηγορίες ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες, όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η επιχείρηση που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία “Other” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή η κριτική επιτροπή.

Κορυφαία Βραβεία / Platinum

Τα κορυφαία βραβεία δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογικά από τις βραβευμένες υποψηφιότητες.

Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

  • Platinum βραβείο: 10 βαθμοί
  • Gold βραβείο: 7 βαθμοί
  • Silver βραβείο: 3 βαθμοί
  • Bronze βραβείο: 1 βαθμός

DevOps / Agile Team of the Year
Αυτή η διάκριση τιμά την εξαιρετική συνεισφορά της ομάδας που συνολικά έχει επιδείξει ασυναγώνιστη συνεργασία, καινοτομία και αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των μεθοδολογιών DevOps/Agile. Η διάκριση αυτή θα απονεμηθεί στην επιχείρηση που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το άθροισμα των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών στις Ενότητες: 1, 2, 3 και 4.

DevOps / Agile Service Provider of the Year
Αυτή η διάκριση τιμά το αρτιότερο εργαλείο ή τον πιο ασυναγώνιστο πάροχο υπηρεσιών που ξεχωρίζει συνολικά στον χώρο του DevOps/Agile συνεισφέροντας με καινοτόμες λύσεις. Η διάκριση αυτή θα απονεμηθεί στην επιχείρηση που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το άθροισμα των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών στις Ενότητες: 2 και 3.

Platinum – Gold – Silver – Bronze Βραβεία
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Platinum, Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Platinum: Η ύψιστη διάκριση για τις ενότητες 1 έως και 4 των βραβείων. Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στη συγκεκριμένη ενότητα.

Gold: Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από τον γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία.

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης, όπως αυτό ορίζεται από τον μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών.

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία (βάσει του μέσου όρου, ο οποίος καθορίζεται από το σύνολο των βαθμολογιών σε όλες τις κατηγορίες αφού πρώτα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία), η Κριτική Επιτροπή δύναται, κατ’ απόλυτο κρίση της, να αποφασίσει να απονείμει λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης.